Μέτρο 1.4 "Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχο του μέτρου 1.4 αποτελεί η βελτίωση των όρων άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.