Μέτρο 114 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το μέτρο 114 αποσκοπεί στη στήριξη των γεωργών και δασοκαλλιεργητών να κάνουν χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών με στόχο τη διαρκή βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προτύπων, καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.

Σχετικές σελίδες