Μέτρο 214-δράση 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια καπνού"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχος της δράσης 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια καπνού" του μέτρου 214 είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού, της χρήσης χημικών εισροών, καθώς και στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου.

Σχετικές σελίδες