Μέτρο 214-δράση 4.2 "Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με τη δράση 4.2 "Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας" του μέτρου 214 καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης προκειμένου οι αγρότες να αναλάβουν δεσμεύσεις που υπερβαίνουν την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης με στόχο την προστασία του θηραϊκού τοπίου και των χαρακτηριστικών του όπως έχει διαμορφωθεί στην πορεία των χρόνων και κυρίως:

  • Τη διάσωση των γεωργικών πρακτικών που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις
  • Την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, αποσάθρωση και αλλαγή χρήσης μέσω της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας
  • Τη δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης

Σχετικές σελίδες