Μέτρο 216 "Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο μέτρο 216, αποσκοπούν στη στήριξη των γεωργών να πραγματοποιήσουν μη παραγωγικές δαπάνες, που συνδέονται με τις δεσμεύσεις των παρεμβάσεων του μέτρου 214, με στόχο τη μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσματος. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης
  • Αγορά και διατήρηση ελληνικού ποιμενικού
  • Αγορά και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
  • Αναδημιουργία φυτοφρακτών
  • Αποκατάσταση αναβαθμίδων

Σχετικές σελίδες