Μέτρο 3.1 "Συλλογικές δράσεις (Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος)"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχοι του μέτρου 3.1 είναι: Καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, εφαρμογή επιλεκτικών αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων, βελτίωση συνθηκών εργασίας και ασφάλειας, βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, ανάπτυξη των χώρων υδατοκαλλιέργειας, προώθηση της εταιρικής σχέσης μεταξύ επιστημόνων και επιχειρηματιών, προώθηση ίσων ευκαιριών, διαχείριση και έλεγχος πρόσβασης σε αλιευτικές περιοχές, δημιουργία και αναδιάρθρωση των οργανώσεων παραγωγών.