Μέτρο 3.2 "Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στόχοι του μέτρου 3.2 είναι η ενίσχυση για: την κατασκευή ή την τοποθέτιση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, την αποκατάσταση των εσωτερικών υδάτων, τόπων ωοτοκίας και οδών μετανάστευσης, την προστασία και τη βελτίωση τυο περιβάλλοντος στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000, εφόσον αφορούν άμεσα τις αλιευτικές δραστηριότητες.