Νομικό πλαίσιο για τις ανεπιθύμητες ουσίες των ζωοτροφών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις ανεπιθύμητες ουσίες των ζωοτροφών παρατίθεται πιο κάτω :

  • Οδηγία (ΕΚ) 2002 / 32 / ΕΚ Συνιστάται η χρήση του παραρτήματος του ενοποιημένου κειμένου της Οδηγίας 2002 / 32, λόγω των συνεχών αναθεωρήσεων των ορίων για τις ανεπιθύμητες ουσίες.
  • ΚΥΑ 271632 / 2003, που είναι η αρχική, έχει τροποποιηθεί απο τις ΚΥΑ 281632 / 2009 (Β΄,857), 311812 / 2009 (Β΄, 1664) και 276221 / 2010 (Β΄, 894) και περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στο άρθρο 12.
  • Σύσταση 576 / 2006 της επιτροπής 17 / 08 / 06 σχετικά με την παρουσία δεσοξυνιβαλενόλης, ζεαραλενόνης, ωχρατοξίνης A, T-2 και HT-2 και φουμονισινών σε προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές

Σχετικές σελίδες