Νομικό πλαίσιο για τους γενετικώς τροποιημένους οργανισμούς των ζωοτροφών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στις ζωοτροφές παρατίθεται πιο κάτω :

  • ΚΥΑ 278787 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 1829 / 2003 ΕΚ και 1830 / 2003 ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  • Καν (ΕΚ) 1830 / 2003 Σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001 / 18 / ΕΚ.
  • 2001 / 18 / ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90 / 220 / ΕΟΚ του Συμβουλίου.
  • Καν. (ΕΕ) 619 / 2011 Για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών, όσον αφορά την παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού για το οποίο εκκρεμεί διαδικασία έγκρισης ή του οποίου η έγκριση έχει λήξει.
  • Απόφαση 884 / 2011 Σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι στα προϊόντα ρυζιού καταγωγής Κίνας και την κατάργηση της απόφασης 2008 / 289 / ΕΚ.

Σχετικές σελίδες