Νομικό πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων παρατίθεται πιο κάτω :

  • ΥΑ 234 / 8465 / 13 (ΦΕΚ 111/Β/2013) "Λεπτομέρειες εφαρμογής για την χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1535/2007 της Επιτροπής."
  • ΚΥΑ 4936 / 130806 / 12 (ΦΕΚ 3453/Β/2012) "Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1535/2007"
  • Κανονισμός Επιτροπής 1535 / 2007 "Εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων"