Νομικό πλαίσιο καθεστώτος εξαγωγικών επιστροφών προϊόντων εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το καθεστώς εξαγωγικών επιστροφών προϊόντων εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης παρατίθεται πιο κάτω :

  • Κανονισμός Επιτροπής 578 / 2010 "Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1216/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1216 / 2009 "Καθορισμός του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων"
  • Κανονισμός Επιτροπής 376 / 2008 "Κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1234 / 2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"