Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές κρέατος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές κρέατος παρατίθεται πιο κάτω :

 • Κανονισμός Επιτροπής 1219 / 2009 "Καθορισμός, για το έτος 2010, των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα κρέατος «baby beef» καταγωγής Κροατίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Σερβίας, Κοσσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου"
 • Κανονισμός Επιτροπής 810 / 2008 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου"
 • Κανονισμός Επιτροπής 514 / 2008 "Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 Κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 2014/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79"
 • Κανονισμός Επιτροπής 431 / 2008 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κατεψυγμένο βόειο κρέας του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0206 29 91"
 • Κανονισμός Επιτροπής 412 / 2008 "Ανοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση"
 • Κανονισμός Επιτροπής 382 / 2008 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος"
 • Κανονισμός Επιτροπής 376 / 2008 "Κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα"
 • Κανονισμός Επιτροπής 979 / 2007 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης μιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για χοιρινό κρέας καταγωγής Καναδά"
 • Κανονισμός Επιτροπής 812 / 2007 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή χοιρινού κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής"
 • Κανονισμός Επιτροπής 616 / 2007 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών"
 • Κανονισμός Επιτροπής 557 / 2007 "Καθορισμός λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών"
 • Κανονισμός Επιτροπής 536 / 2007 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1399 / 2007 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομης και προσωρινής εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για λουκάνικα και ορισμένα προϊόντα κρέατος καταγωγής Ελβετίας"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1385 / 2007 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1384 / 2007 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1383 / 2007 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Τουρκίας"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1382 / 2007 "Καθορισμός των εκτελεστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγών χοιρινού κρέατος"
 • Κανονισμός Συμβουλίου 1234 / 2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1301 / 2006 "Θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής"