Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ζάχαρης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ζάχαρης παρατίθεται πιο κάτω :

  • Κανονισμός Επιτροπής 634 / 2011 "Εκτελεστικός Κανονισμός Επιτροπής σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς διαγωνισμού για την περίοδο εμπορίας 2010/2011 για την εισαγωγή ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 με μειωμένο δασμό"
  • Κανονισμός Επιτροπής 589 / 2011 "Κανονισμός Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 302/2011 σχετικά με το άνοιγμα έκτακτης δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για ορισμένες ποσότητες ζάχαρης για την περίοδο εμπορίας 2010/2011"
  • Κανονισμός Επιτροπής 828 / 2009 "Θέσπιση, για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2014/2015, λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης, της δασμολογικής κλάσης 1701, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών"
  • Κανονισμός Επιτροπής 376 / 2008 "Κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1234 / 2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
  • Κανονισμός Επιτροπής 951 / 2006 "Καθορισμός λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης"
  • Κανονισμός Επιτροπής 1301 / 2006 "Θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής"