Νομικό πλαίσιο κοινοτικού προγράμματος στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ) είναι:

  • ΚΥΑ 295610 / 687 / 2007 "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε εφαρμογή των Καν(ΕΚ)1405 / 2006 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ)1914 / 2006 της Επιτροπής"
  • ΚΥΑ 297060 / 07 (ΦΕΚ 916 / Β / 2007) "Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους"
  • ΚΥΑ 283601 / 08 "Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 297060 / 25.05.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (Β 916)"
  • ΚΥΑ 328609 / 09 (ΦΕΚ 2117 / Β / 2009) "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάτους Καν (ΕΚ) 1405 / 2006 του Συμβουλίου."
  • ΥΑ 242466 / 10 (ΦΕΚ 138 / Β / 2010) "Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 328609 / 28.09.2009 ΚΥΑ “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν (ΕΚ) 1405 / 2006 του Συμβουλίου” και του κανονισμού Καν (ΕΚ) 1914 / 2006 της Επιτροπής."
  • Εγκύκλιος 17716 / 2010 "Διαδικασία ελέγχων για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν. (ΕΚ) 1405 / 2006 του Συμβουλίου."
  • Εγκύκλιος 46646 / 2010 "Λεπτομέρειες διαδικασιών πληρωμής για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν. (ΕΚ) 1405 / 2006 του Συμβουλίου."
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1405 / 2006 "Καθορισμός ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782 / 2003"
  • Κανονισμός Επιτροπής 1914 / 2006 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου"