Νομικό πλαίσιο προγράμματος εφοδιασμού νησιών αιγαίου πελάγους με άλευρα και ζωοτροφές

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το πρόγραμμα εφοδιασμού νησιών αιγαίου πελάγους με άλευρα και ζωοτροφές παρατίθεται πιο κάτω :

  • ΚΥΑ 321815 / 07 (ΦΕΚ 1773/Β/2007) "Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα."
  • Κανονισμός Επιτροπής 376 / 2008 "Κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα"
  • Κανονισμός Επιτροπής 1914 / 2006 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1405 / 2006 "Καθορισμός ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003"