Νομοθεσία κτηνιατρικών φαρμάκων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Νόμος 2538/1.12.97 Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα , ρύθμιση χρεών συνεταιριστίκων οργανώσεων και άλλες διατάξεις
  • Νόμος 3698/2.10.08 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις
  • Νόμος 3955/20.04.11 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων εφοδίων και άλλες διατάξεις
  • ΚΥΑ 282371/16.06.06 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων καθορίζονται με τις διατάξεις των:

Σχετικές σελίδες