Ξεστάχυασμα (heading ή ear emergence) σιτηρών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρατηρείται πρώτα στο κύριο στέλεχος και μετά στα αδέλφια. Όσο πιο βραχεία η περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα στο ξεστάχυασμα κύριου στελέχους και αδελφιών, τόσο πιο ομοιόμορφη θα είναι η ωρίμαση. Του ξεσταχυάσματος προηγείται η διόγκωση του κολεού του τελευταίου φύλλου από το στάχυ και ακολουθεί η πρώτη εμφάνιση του άκρου της ταξιανθίας. Το ξεστάχυασμα θεωρείται πλήρες όταν έχει εξέλθει ολόκληρη η ταξιανθία από τον κολεό. Είναι όμως δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις (συνηθέστερα στο κριθάρι) η ταξιανθία να μην απελευθερώνεται τελείως από τον κολεό.

Ο χρόνος ξεσταχυάσματος επηρεάζεται πολύ από την πρωιμότητα των καλλιεργουμένων γονοτύπων και από άλλους παράγοντες (θερμοκρασία, επάρκεια νερού και αζώτου, εποχή σποράς, κ.λπ.). Γενικά, αποτελεί δείκτη πρωιμότητας μιας φυτείας.