Οδηγός καλών πρακτικών υγιεινής για τη βιομηχανία αλευρόμυλων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι αλευρόμυλοι θα πρέπει να συνάπτουν συμβόλαια με εταιρίες μυοκτονίας - απεντόμωσης ή να υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευόμενο προσωπικό στο χώρο της εργασίας για τον έλεγχο των ζιζανίων / παρασίτων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος για την καθαριότητα του αλευρόμυλου. Τα παρακάτω μέτρα πρέπει να λαμβάνοται προκειμένου να εμποδίσουν επιδρομή / προσβολή στους αλευρόμυλους από τρωκτικά, πουλιά, έντομα, ακάρεα καθώς και για αποτελεσματικό καθαρισμό :

 • Θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα καθαρισμού που θα αναφέρει λεπτομερώς περιοχές και μηχανήματα που θα πρέπει να καθαρίζονται, τις μεθόδους και την συχνότητα καθαρισμού καθώς και τον υπεύθυνο καθαρισμού.
 • Χυμένα τρόφιμα θα πρέπει να απομακρύνονται οσο το δυνατόν γρηγορότερα.
 • Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη ανακύκλωση των αποθεμάτων.
 • Εφεδρικός ή εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται και να απομακρύνεται απο τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης μειώνοντας τις πιθανότητες δημιουργίας καταφυγίων για τρωκτικά, ακάρεα κτλ.
 • Θα πρέπει να αποφεύγεται η βλάστηση σε απόσταση πέντε μέτρων από το κτήριο, ενώ μπάζα ή εγκαταλελλειμένα μηχανήματα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή όσο το δυνατόν γρηγορότερα
 • Νεκρά διαστήματα όπως ψευδοροφές και κούφια χωρίσματα ή πατώματα θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται.
 • Το κτήριο πρέπει να καθαρίζεται πλήρως μετά από έργα συντήρησης. Περβάζια θα πρέπει να αποφεύγονται, όπου αυτό είναι δύνατό έτσι, ώστε να μειώσουμε τη συγκέντρωση της σκόνης.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές αποθήκευσης. Η πρακτική των στιβαγμένων παλέτων, για παράδειγμα, είκοσι εκατοστά απο τους τοίχους επιτρέπει να επιθεωρείται ολόκληρος ο χώρος.
 • Δολώματα με εγκεκριμένα τρωκτικοκτόνα σε κατάλληλους περιέκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα μόλυνσης του προιόντος – ασυσκεύαστα δολώματα με σπόρους δεν πρέπει να επιτρέπονται.
 • Στις αποβάθρες εκφόρτωσης σίτου, στα στόμια φόρτωσης αλεύρου πρέπει να τοποθετείται κάλυμα που θα παραμένει κλειστό, όταν δεν θα χρησιμοποιούνται.
 • Η χρήση ηλεκτρονικών καταστροφέων εντόμων δεν είναι συνήθως κατάλληλη εξαιτίας του κινδύνου εκτίναξης τεμαχίων εντόμων, εντούτοις άλλοι τύποι φωτεινών παγίδων ή κολλωδων παγίδων μπορεί να είναι κατάλληλοι ως μέθοδοι ελέγχου επιδρομών / εισβολών.
 • Ένα λεπτομερές σύστημα επιθεώρησης που θα καλύπτει όλες τις περιοχές και τα μηχανήματα θα πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευόμενο προσωπικό, με προγραμματισμένη βάση.

Οι παρακάτω πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται σε σχέση με την επιδρομή / προσβολή από τρωκτικά, έντομα, ακάρεα

 • Οι χώροι που έγινε η επιδρομή / προσβολή
 • Η έκταση της μόλυνσης
 • Ο τρόπος αντιμετώπισης και οι τύποι / ποσότητες εντομοκτόνων που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Όλα τα χρησιμοποιημένα μέσα για την αντιμετώπιση της επιδρομής / προσβολής θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία