Ομάδα Ι πρόσθετων ουσιών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αριθμός Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο
E 170 Ανθρακικό ασβέστιο quantum satis(a)
E 260 Οξικό οξύ quantum satis
E 261 Οξικό κάλιο quantum satis
E 262 Οξικά άλατα του νατρίου quantum satis
E 263 Οξικό ασβέστιο quantum satis
E 270 Γαλακτικό οξύ quantum satis
E 290 Διοξείδιο του άνθρακα quantum satis
E 296 Μηλικό οξύ quantum satis
E 300 Ασκορβικό οξύ quantum satis
E 301 Ασκορβικό νάτριο quantum satis
E 302 Ασκορβικό ασβέστιο quantum satis
E 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ quantum satis
E 306 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες quantum satis
E 307 α-τοκοφερόλη quantum satis
E 308 γ-τοκοφερόλη quantum satis
E 309 δ-τοκοφερόλη quantum satis
E 322 Λεκιθίνες quantum satis
E 325 Γαλακτικό νάτριο quantum satis
E 326 Γαλακτικό κάλιο quantum satis
E 327 Γαλακτικό ασβέστιο quantum satis
E 330 Κιτρικό οξύ quantum satis
E 331 Κιτρικά άλατα νατρίου quantum satis
E 332 Κιτρικά άλατα καλίου quantum satis
E 333 Κιτρικά άλατα ασβεστίου quantum satis
E 334 Τρυγικό οξύ L+- quantum satis
E 335 Τρυγικά άλατα νατρίου quantum satis
E 336 Τρυγικά άλατα καλίου quantum satis
E 337 Τρυγικό καλιονάτριο quantum satis
E 350 Μηλικά άλατα του νατρίου quantum satis
E 351 Μηλικό κάλιο quantum satis
E 352 Μηλικά άλατα του ασβεστίου quantum satis
E 354 Τρυγικό ασβέστιο quantum satis
E 380 Κιτρικό αμμώνιο quantum satis
E 400 Αλγινικό οξύ quantum satis ( 1 )
E 401 Αλγινικό νάτριο quantum satis ( 1 )
E 402 Αλγινικό κάλιο quantum satis (1)
E 403 Αλγινικό αμμώνιο quantum satis ( 1 )
E 404 Αλγινικό ασβέστιο quantum satis ( 1 )
E 406 Άγαρ quantum satis ( 1 )
E 407 Καραγενάνη quantum satis ( 1 )
E 407a Επεξεργασμένα φύκη Euchema quantum satis ( 1 )
E 410 Κόμμι χαρουπιών quantum satis ( 1 ) ( 2 )
E 412 Κόμμι γκουάρ quantum satis ( 1 ) ( 2 )
E 413 Τραγακάνθινο κόμμι quantum satis ( 1 )
E 414 Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι) quantum satis ( 1 )
E 415 Κόμμι ξανθάνης quantum satis ( 1 ) ( 2 )
E 417 Κόμμι τάρα quantum satis ( 1 ) ( 2 )
E 418 Κόμμι τζελάν quantum satis ( 1 )
E 422 Γλυκερόλη quantum satis
E 425 Konjac i) Κόμμι konjac ii) Γλυκομανάνη konjac 10 g / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό ( 1 ) ( 3 )
E 440 Πηκτίνες quantum satis ( 1 )
E 460 Κυτταρίνη quantum satis
E 461 Μεθυλοκυτταρίνη quantum satis
E 462 Αιθυλοκυτταρίνη quantum satis
E 463 Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη quantum satis
E 464 Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη quantum satis
E 465 Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη quantum satis
E 466 Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη quantum satis
E 469 Ενζυματικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη quantum satis
Ε 470a Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο quantum satis
Ε 470b Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο quantum satis
E 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
Ε 472b Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
Ε 472c Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
Ε 472d Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξεών quantum satis
Ε 472e Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο- τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
Ε 472f Μεικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
E 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου quantum satis
E 501 Ανθρακικά άλατα καλίου quantum satis
E 503 Ανθρακικά άλατα αμμωνίου quantum satis
E 504 Ανθρακικά άλατα μαγνησίου quantum satis
E 507 Υδροχλωρικό οξύ quantum satis
E 508 Χλωριούχο κάλιο quantum satis
E 509 Χλωριούχο ασβέστιο quantum satis
E 511 Χλωριούχο μαγνήσιο quantum satis
E 513 Θειικό οξύ quantum satis
E 514 Θειικά άλατα του νατρίου quantum satis
E 515 Θειικά άλατα του καλίου quantum satis
E 516 Θειικό ασβέστιο quantum satis
E 524 Υδροξείδιο του νατρίου quantum satis
E 525 Υδροξείδιο του καλίου quantum satis
E 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου quantum satis
E 527 Υδροξείδιο του αμμωνίου quantum satis
E 528 Υδροξείδιο του μαγνησίου quantum satis
E 529 Οξείδιο του ασβεστίου quantum satis
E 530 Οξείδιο του μαγνησίου quantum satis
E 570 Λιπαρά οξέα quantum satis
E 574 Γλυκονικό οξύ quantum satis
E 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη quantum satis
E 576 Γλυκονικό νάτριο quantum satis
E 577 Γλυκονικό κάλιο quantum satis
E 578 Γλυκονικό ασβέστιο quantum satis
E 640 Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο quantum satis
E 920 L-κυστεΐνη quantum satis
E 938 Αργό quantum satis
E 939 Ήλιο quantum satis
E 941 Άζωτο quantum satis
E 942 Υποξείδιο του αζώτου quantum satis
E 948 Οξυγόνο quantum satis
E 949 Υδρογόνο quantum satis
E 1103 Ιμβερτάση quantum satis
E 1200 Πολυδεξτρόζη quantum satis
E 1404 Οξειδωμένο άμυλο quantum satis
E 1410 Δισόξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis
E 1412 Όξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis
E 1413 Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis
E 1414 Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis
E 1420 Ακετυλιωμένο άμυλο quantum satis
E 1422 Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο quantum satis
E 1440 Υδροξυπροπυλάμυλο quantum satis
E 1442 Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άμυλο quantum satis
E 1450 Οκτενυλ-ηλεκτρικό αμυλονάτριο quantum satis
E 1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο quantum satis
E 620 Γλουταμικό οξύ 10 g / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γλουταμικό οξύ
E 621 Όξινο γλουταμινικό νάτριο
E 622 Όξινο γλουταμινικό κάλιο
E 623 Όξινο γλουταμινικό ασβέστιο
E 624 Όξινο γλουταμινικό αμμώνιο
E 625 Όξινο γλουταμινικό μαγνήσιο
E 626 Γουανιλικό οξύ 500 mg / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γουανιλικό οξύ
E 627 Γουανιλικό νάτριο
E 628 Γουανιλικό κάλιο
E 629 Γουανιλικό ασβέστιο
E 630 Ινοσινικό οξύ
E 631 Ινοσινικό νάτριο
E 632 Ινοσινικό κάλιο
E 633 Ινοσινικό ασβέστιο
E 634 Άλατα με ασβέστιο των 5′-ριβονουκλεοτιδίων
E 635 Άλατα με νάτριο των 5′-ριβονουκλεοτιδίων
E 420 Σορβιτόλες Quantum satis (για άλλους σκοπούς εκτός από γλύκανση)
E 421 Μαννιτόλη
E 953 Isomalt
E 965 Μαλτιτόλες
E 966 Λακτιτόλη
E 967 Ξυλιτόλη
E 968 Ερυθριτόλη

(a) Η έκφραση "quantum satis" σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Lστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή

  1. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζελεδομπουκίτσες
  2. Οι ουσίες αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε αφυδατωμένα τρόφιμα που επανυδατώνονται κατά τη λήψη.
  3. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ζελέδων

[1]

Βιβλιογραφία

  1. Οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα Απρίλιος 2013