Ομάδα III - Χρωστικές τροφίμων με συνδυασμένο ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Χρωστικές τροφίμων με συνδυασμένο ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο

Αριθμός Ε Όνομα
E 100 Κουρκουμίνη
E 104 Κίτρινο της κινολίνης
E 110 Κίτρινο Sunset FCF / Κιτρινοπορτοκαλί S
E 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες
E 122 Αζωρουμπίνη, καρμοϊσίνη
E 124 Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A
E 129 Ερυθρό Allura AC
E 131 Patent Blue V
E 132 Ινδικοτίνη, ινδικοκαρμίνη
E 133 Λαμπρό κυανό FCF
E 142 Πράσινο S
E 151 Λαμπρό μαύρο BN, μαύρο PN
E 155 Καστανό HT
E 160e β-απο-8’-καροτενάλη (C30)
E 161b Λουτεΐνη

[1]

Βιβλιογραφία

  1. Οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα Απρίλιος 2013