Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Είναι ενισχύσεις δράσεων των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής, την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, περιβαλλοντικα μέτρα και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής, προληψη και διαχείριση κρίσεων. Επιδοτούνται κάποιες δαπάνες των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων που αποβλέπουν:

  • Στον τομέα της παρακολούθησης και της διοικητικής διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
  • Στον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
  • Στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
  • Στον τομέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Σχετικές σελίδες