Ορισμός ομάδας παραγωγών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ως ομάδα παραγωγών (ΟΠ) θεωρείται κάθε εθελοντική συνένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και:

  • οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα,
  • αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων,
  • παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και
  • αναλαμβάνει την εμπορία των προϊόντων αυτών.