Οφέλη πιστοποίησης ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση, σαν τρόπος διαχείρισης είναι σχετικά απλός, και βασίζεται:

 • στην σταθερή συνεργασία με τον επιστήμονα – γεωπόνο
 • στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα)
 • στην παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής (με απλή καταγραφή και έλεγχο)
 • στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων

Στα οφέλη της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της πιστοποίησης, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Εξασφαλίζει στον παραγωγό τον πλήρη έλεγχο των καλλιεργειών του και όλων των φάσεων παραγωγής
 • Εξασφαλίζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων και έτσι το παραγόμενο προϊόν:
  1. γίνεται επώνυμο
  2. αποκτά ταυτότητα
  3. διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα μη-πιστοποιημένα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας
  4. αποκτά προστιθέμενη αξία
  5. γίνεται ανταγωνιστικό.
 • Αυξάνει το "κύρος" της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης καθώς και του παραγωγού
 • Αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή
 • Επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης
 • Εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος (αφού γίνεται συνετή και όχι άσκοπη χρήση φυτοφαρμάκων)
 • Προστατεύει την υγεία του παραγωγού και αυτών που απασχολούνται στις εκμεταλλεύσεις του
 • Εξασφαλίζει την προστασία του καταναλωτή μιας και τα παραγόμενα προϊόντα είναι ασφαλή για την υγεία τους

Το οικονομικό όφελος για τον παραγωγό (άμεσο ή έμμεσο) είναι σημαντικό και προέρχεται:

 • από την μείωση του κόστους λόγω μείωσης των αναγκών των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα)
 • από την αύξηση της παραγωγής
 • από την επίτευξη υψηλότερης ζήτησης & καλύτερων τιμών πώλησης του προϊόντος, λόγω της βελτιωμένης ποιότητάς του
 • από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του παραγωγού (μέσω της κατανόησης όλων των παραγόντων κόστους) και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με μείωση του κόστους λόγω του περιορισμού της πιθανής σπατάλης πόρων (νερό, λιπάσματα κ.λ.π.) από την άμεση συμμετοχή στις παρεχόμενες ενισχύσεις (π.χ. ποιοτικό παρακράτημα)
 • το προϊόν γίνεται επώνυμο, αποκτά ταυτότητα και διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα μη πιστοποιημένα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας
 • το προϊόν αποκτά προστιθέμενη αξία
 • το προϊόν γίνεται ανταγωνιστικό. Ήδη οι αγορές νωπών προϊόντων της Ευρώπης και οι μεγάλες αλυσίδες των super markets θέτουν ως απαίτηση το προϊόν που προμηθεύονται να είναι επίσημα πιστοποιημένο ως προϊόν ολοκληρωμέης διαχείρισης ,(ειδικά στην καλλιέργεια της ελιάς οι παραγωγοί γίνονται δικαιούχοι του ποιοτικού παρακρατήματος, μιας επιπλέον επιδότησης που δίνεται στις εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας στην καλλιέργειά τους)

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας", Πρόγραμμα Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς - ΑΤΕΙ Πειραιά: Επιστημονική υποστήριξη νέων αγροτών, Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές - Καθηγητής - επιστημονικός υπεύθυνος, Ασπασία Ευθυμιάδου - Λέκτορας Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαρία Γκούλτα - γεωπόνος
px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php