Παράγοντες επιτυχίας του αγροτουρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο αγροτικός τουρισμός, ως επιτυχής στρατηγική διαφοροποίησης, αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας αγροτικής επιχείρησης με τις δραστηριότητες τουρισμού. Μια σειρά από παράγοντες που συσχετίζονται μεταξύ τους, διαδραματίζουν ένα βασικό ρόλο στον καθορισμό των στρατηγικών και της απόδοσης διαφοροποίησης. Έτσι, οι αποφασιστικοί παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχή ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, περιλαμβάνουν παράγοντες που αφορούν τις ίδιες τις αγροτικές επιχειρήσεις:

 • Τη δυνατότητα πρόσβασης σε ή κοντά σε σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους και εγγύτητα σε ένα αστικό κέντρο και σε φυσική ομορφιά.
 • Ο τύπος - σχεδιασμός του αγροκτήματος, δηλαδή οι διάφοροι τομείς και οι εγκαταστάσεις πρεπει να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών και φυσικά μπορούν να έχουν επιπτώσεις στον τύπο ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού.
 • Δεξιότητες διαφήμισης και μάρκετινγκ του διαχειριστή αγρότη.
 • Μέγεθος της αγροτικής επιχείρησης εφόσον η υιοθέτηση της ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού τείνει να συνδέεται με τα μεγαλύτερα αγροκτήματα και
 • Οικονομικοί πόροι των αγροτών, εφόσον οι αγρότες με τα υψηλότερα εισοδήματα τείνουν να έχουν τις καλύτερες δυνατότητες για την επιτυχία.
Περιοχή λίμνης Πλαστήρα

Ακόμη περιλαμβάνουν παράγοντες τους ίδιους τους "εν δυνάμει" υποψήφιους επισκέπτες:

 • Λιγότερες εβδομάδες εργασίας και ένας αυξανόμενος χρόνος διακοπών παρέχουν στους ανθρώπους περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
 • Πολλοί τουρίστες θέλουν να δραπετεύσουν από το κορεσμένο κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο και κοιτάζουν προς την εξοχή ως νέο σημείο διακοπών.
 • Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υγεία, τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τη φύση.
 • Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το που και το πως παράγονται τα τρόφιμά τους.
 • Ο αγροτικός τρόπος ζωής θεωρείται από πολλούς ανθρώπους ως "γενναιόδωρος, φιλόξενος και εγκάρδιος".

Σύμφωνα με τον Pevetz (1990 στον Bubendorf, 1993), για να υπάρξουν ρεαλιστικές πιθανότητες αγροτουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να τηρηθεί ένα ευρύ φάσμα προϋποθέσεων ποικίλης φύσης. Ορισμένες από αυτές είναι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν στο φυσικό χώρο, ενώ άλλες θα πρέπει να πληρούνται από διάφορες κοινωνικές ομάδες. O Bubendorf (1993) κατέγραψε τις παρακάτω προϋποθέσεις ως τις πλέον σημαντικές:

 • ελκυστικός χώρος (φυσικός και πολιτιστικός), ωραιότητα του τοπίου
 • επαρκώς δομημένη γη, καλά διατηρημένη από την οικογενειακής μορφής γεωργία
 • γεωργία μεσαίας ή χαμηλής έντασης, μικτή γεωργία με κτηνοτροφία
 • πλεονεκτική θέση της αγροτικής κατοικίας
 • ευρύχωροι οικιακοί χώροι, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγροτουριστικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτούνται νέες μεγάλες επενδύσεις
 • πρόσθετος άνετος χώρος για τους φιλοξενούμενους, είτε ήδη υπάρχων, είτε με τη δυνατότητα να κατασκευαστεί μόνο με μικρές επενδύσεις
 • επαρκές οικογενειακό εργατικό δυναμικό
 • το ελάχιστο απαιτούμενο της τουριστικής υποδομής (δρόμοι, τηλέφωνα, εστιατόρια, καταστήματα κ.ά.)
 • ελκυστικός ψυχαγωγικός εξοπλισμός, είτε στην αγροτική εκμετάλλευση, είτε στην περιοχή
 • τιμές αποδεκτές από τους τουρίστες και σταθερές σε σχέση με την ποιότητα του αγροτουριστικού προϊόντος
 • ευαισθησία και φιλοξενία από την αγροτική οικογένεια, αλλά και διατήρηση της δικής της ταυτότητας
 • επιχειρησιακή δυνατότητα στην κοινότητα και στην περιοχή
 • εξωτερικά ερεθίσματα και εμπνεύσεις (έξω από το χώρο του τουρισμού ή της γεωργίας, έξω από την περιοχή ή και από τη χώρα κ.λπ.)
 • ύπαρξη μιας δυνατής τοπικής κεντρικής ομάδας που να ενδιαφέρεται πραγματικά για την αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής
 • επαγγελματική παροχή συμβουλών από μία καλά οργανωμένη υπηρεσία marketing
 • ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση (π.χ. συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών της περιοχής στη διαδικασία)
 • προώθηση του αγροτουριστικού πρoϊόντος
 • επαρκής υποστήριξη από το δημόσιο τομέα
 • ισχυρή συμφωνία του πληθυσμού ώστε να υποστηρίζεται η αναπτυξιακή διαδικασία
 • αντοχή του επιχειρηματία - αγρότη αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς του
 • γνώση, ως ένα βαθμό, ορισμένων βασικών ξένων γλωσσών
 • συνεργασία των αγροτών της περιοχής
 • γνώση εφαρμοσμένων μαθηματικών, πληροφορικής και λογιστικής.

Βέβαια, είναι αδύνατο μία περιοχή να πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, όσο περισσότερες από αυτές πληρούνται, τόσο πιο επιτυχής είναι η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογρφία

 • "Χρηματοοικονομική αξιολόγηση αγροτουριστικής μονάδας στο νομό Χανίων", Διπλωματική εργασία του Ηρακλή Μ. Μπαλωμενάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού, Πειραιάς 2012