Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό ανθικών στελεχών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Θερμοκρασία: Ο σχηµατισµός του ανθικού στελέχους απαιτεί την έκθεση του φυτού σε χαµηλές θερµοκρασίες. Ευνοϊκές θερµοκρασίες για παραγωγή ανθικού στελέχους είναι 4-8oC ή γενικότερα κάτω από 10oC. Όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από 21oC δεν εµφανίζονται ανθικά στελέχη. Ο σχηµατισµός ανθικών στελεχών σε καλλιέργειες που σπέρνονται ή φυτεύονται τον χειµώνα ή την άνοιξη, οφείλεται στις παρατεταµένες ή στις περιορισµένης διάρκειας χαµηλές ανοιξιάτικη θερµοκρασίες. Η θερµοκρασία αποθήκευσης του κοκκαριού και των µητρικών βολβών επηρεάζει σηµαντικά τον σχηµατισµό και την εµφάνιση ανθικών στελεχών στο κρεµµύδι. Το κοκκάρι που προορίζεται για τη φύτευση την άνοιξη, για παραγωγή βολβών, ή φρέσκο κρεµµυδάκι, πρέπει να αποθηκεύεται γύρω στους 0oC ή γύρω στους 25oC για να αποφευχθεί η παραγωγή ανθικών στελεχών. Οι µητρικοί βολβοί που προορίζονται για σποροπαραγωγή, συνιστάται να αποθηκεύονται σε θερµοκρασίες από 5-10oC γιατί η αποθήκευση σε αυτές τις θερµοκρασίες, επιτείνει το σχηµατισµό ανθικών στελεχών και µεγιστοποιεί το ποσοστό άνθησης.

Ποικιλία: Ο παράγων ποικιλία είναι σηµαντικός στο σχηµατισµό ανθικών στελεχών στο καλλιεργούµενο κρεµµύδι. Οι ποικιλίες διαφέρουν µεταξύ τους όσον αφορά την ευκολία ή δυσκολία της άνθησης. Τα κρεµµύδια για παράδειγμα τύπου Sweet Spanish είναι πολύ ευαίσθητα στην άνθηση.

Στάδιο ανάπτυξης του φυτού: Για να επιδράσουν οι χαµηλές θερµοκρασίες και να προκαλέσουν τον σχηµατισµό ανθικών στελεχών στο κρεµµύδι, θα πρέπει τα φυτά να αποκτήσουν ένα ελάχιστο µέγεθος. Μεγαλύτερα φυτά έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να παράγουν ανθικά στελέχη σε σύγκριση µε µικρότερα φυτά της ίδιας ηλικίας, ανεξάρτητα αν τα φυτά προήλθαν από κοκκάρι µεταφύτευση ή απευθείας από σπορά. Κοκκάρι µε διάµετρο μικρότερη των 16mm και φυτά µε διάµετρο βλαστού μικρότερη των 7mm, είναι ανθεκτικά στην παραγωγή ανθικών στελεχών. Μεγαλύτερης διαµέτρου κοκκάρι και φυτών καθίστανται ευαίσθητα στον σχηµατισµό ανθικού στελέχους.

Χημικοί παρεμποδιστές ανάπτυξης:Σε περίπτωση που ο σχηµατισµός ανθικών στελεχών είναι ανεπιθύµητος και υπάρχει κίνδυνος εµφάνισής τους, χρησιµοποιούµε χηµικούς παρεµποδιστές άνθησης. Για παράδειγµα, η εφαρµογή του ethephon σε συγκέντρωση 200-5.000 (40λίτρα / στρέµµα), µειώνει την παραγωγή ανθικών στελεχών σε φθινοπωρινές και χειµερινές καλλιέργειες κρεµµυδιών µικράς φωτοπεριόδου.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Τα βολβώδη λαχανικά του Ολύμπιου Χρήστου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.