Περονόσπορος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα μέλη της οικογένειας Peronosporaceae προκαλούν τους περονόσπορους, που είναι μια από τις πιο σημαντικές ομάδες ασθενειών των φυτών. Οι μύκητες αυτοί είναι υποχρεωτικά παράσιτα ανώτερων φυτών, και προσβάλουν μόνο τρυφερούς - πράσινους ιστούς. Η ανάπτυξή τους σε επιδημική μορφή εξαρτάται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες και ιδίως τη βροχόπτωση και τη σχετική υγρασία αέρος. Οι Peronosporaceae είναι ενδοπαράσιτα, το μυκήλιο τους αναπτύσσεται κυρίως στους μεσοκυττάριους χώρους και τρέφεται στέλνοντας μυζητήρες στα γειτονικά παρεγχυματικά κύτταρα. Κάτω από συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας οι σποριαγγειοφόροι σχηματίζουν δέσμες καθώς εξέρχονται από τα στομάτια των φύλλων ως εξάνθηση. Τα ωοσπόρια των Peronosporaceae παράγονται στους μεσοκυττάριους χώρους των ιστών του ξενιστή. Βλαστάνουν, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, δίνοντας βλαστική υφή ή σχηματίζοντας ένα ζωοσποριάγγειο. Το σύνηθες σχήμα των ζωοσποριαγγείων είναι ωοειδές ή λεμονοειδές.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Peronosporaceae είναι οι σαφώς διαφοροποιημένοι δενδροειδείς σποριαγγειοφόροι με ένα σποριάγγειο σε κάθε διακλάδωση και με χαρακτηριστική επίσης για το κάθε γένος διακλάδωση και απόληξη. Βάση του τρόπου διακλαδώσεως του σποριαγγειοφόρου και τον τρόπο βλαστήσεως του ζωοσποριάγγειου (δίνουν ζωοσπόρια ή βλαστάνουν με βλαστική υφή), οι Peronosporaceae κατατάσσονται σε γένη.

Ο περονόσπορος θεωρείται σημαντική ασθένεια του αμπελιού, της πατάτας, της ντομάτας, του μαρουλιού, του αγγουριού, της πιπεριάς αλλά και άλλων κηπευτικών (υπαίθριων ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών).

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Εργαστήριο Γενικής Φυτοπαθολογίας (συμπληρωματικές σημειώσεις)", της Δρ. γεωπόνου Δήμου Δήμητρας, ΑΤΕΙ Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής