Πηλώδη εδάφη

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Λέγονται και εδάφη μέσης σύστασης. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει εδάφη όπου οι αναλογίες σε άμμο, άργιλο και ιλύ είναι περίπου ίσες. Τα εδάφη της ομάδας αυτής εκδηλώνουν μόνο τις επιθυμητές ιδιότητες της άμμου και της αργίλου. Αποτέλεσμα είναι μια μέση μηχανική σύσταση να θεωρείται κατάλληλη για την ανάπτυξη των φυτών χωρίς προβλήματα. Ανάλογα με το ποσοστό της άμμου, αργίλου και ιλύος διακρίνονται σε:

  • Πηλοαμμώδη: Όπου το ποσοστό της άμμου στο έδαφος είναι μεγαλύτερο έναντι της ίλυος και αργίλου.
  • Αμμοαργιλοπηλώδη: Εδώ υπερτερούν τα ποσοστά της άμμου και αργίλου έναντι της ίλυος.
  • Ιλυοπηλώδη: Εδώ το ποσοστό της ίλυος είναι μεγαλύτερο από εκείνα της άμμου και αργίλου.
  • Ιλυοαργιλοπηλώδη: Στα εδάφη αυτά, το ποσοστό της άμμου υστερεί σημαντικά έναντι της ίλυος και αργίλου.
  • Ιλυώδη: Στα εδάφη αυτά το ποσοστό της ίλυος υπερέχει συντριπτικά έναντι της άμμου και αργίλου.