Πιστοποίηση επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στη λίστα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες για τους χρήστες που αποσκοπούν στην πιστοποίησή τους ως επαγελματίες ως προς την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων.

Πιστοποίηση επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων-Συνοπτικές Σημειώσεις, Μαρούσι 2015

Εγκύκλιος Πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Εγκύκλιος Βέλτιστων εργασιακών πρακτικών χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Ερωτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ Β' 3410/31-12-2013)

Τροποποίηση ύψους τελών συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ Β' 67/16-01-2015)

Τροποποίηση ύψους τελών συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (ΦΕΚ Β' 629/20-04-2015)

Εθνικό σχέδιο δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων