Ποικιλίες βερυκοκκιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Canino tardio

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με επίχρωμα ελαφρά κόκκινο στις δύο παρειές του καρπού. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί, μέτρια συνεκτική, χυμώδης και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα ποικιλία, λόγω της όψιμης ωρίμανσής της, που μπορεί να επεκτείνει την περίοδο διάθεσης φρέσκων καρπών και τη βιομηχανική χρήση για τους βερυκοκκοπαραγωγούς. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και παραγωγική.Canino

Ο καρπός της έχει μεγάλο έως πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με επίχρωμα κόκκινο στις παρειές του καρπού. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί, μέτρια συνεκτική, χυμώδης και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουνίου. Θεωρείται μέτριας αντοχής στις μεταφορές και κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή με αστάθεια όμως στην παραγωγήPaviot

Ποικιλία βερυκοκκιάς Paviot

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με επίχρωμα βαθυκόκκινο στις παρειές του καρπού. Η σάρκα είναι πορτοκαλί, μάλλον μαλακή, πολύ χυμώδης και γευστική. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται ευαίσθητη στις μεταφορές και εξαιρετικής ποιότητας για νωπή κατανάλωση. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη, όψιμης άνθισης και μέτρια παραγωγική.Cafona

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα μάλλον ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα ανοιχτό κίτρινο. Η σάρκα είναι κίτρινη πορτοκαλί, συνεκτική, ημιεκπύρηνη, χυμώδης και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται κατάλληλη για κονσερβοποίηση. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική ακόμα και σε περιοχές με πολύ ψυχρό χειμώνα.Boccuccia liscia

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα επίμηκες ωοειδές. Ο φλοιός είναι έντονα κίτρινος με επίχρωμα ανοιχτό κόκκινο στις παρειές του καρπού. Η σάρκα είναι πορτοκαλί, συνεκτική, χυμώδης, μέτριας γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου. Θεωρείται κατάλληλη για κονσερβοποίηση. Σαν δέντρο είναι αρκετά ζωηρή και πολύ παραγωγική.Castelbrite

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί με επίχρωμα κόκκινο στο σημείο που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί, πολύ συνεκτική, ελαφρά υπόξινη και καλής γεύσης. Ωριμάζει στις αρχές Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και παραγωγική με καρποφορία σε βλαστούς του έτους και σε λογχοειδή.Fracasso

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα στρόγγυλο-ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκίτρινο με επίχρωμα κόκκινο στις παρειές του καρπού, πολύ ελκυστικό. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, χυμώδης και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου. Θεωρείται κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και πάρα πολύ παραγωγική.Harcot

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί με επίχρωμα κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος κοντά στον ποδίσκο. Η σάρκα είναι πορτοκαλί, συνεκτική, συνήθως εκπύρηνη, χυμώδης, γλυκιά, λεπτής υφής και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη έως ορθόκλαδη μέτρια παραγωγική. Θεωρείται μέτρια ανθεκτική στους παγετούς κατά την ανθοφορία της. Ως προς την άνθηση χαρακτηρίζεται ως μεσοπρώιμη. Είναι ελαφρά επιδεκτική στο σχίσιμο των καρπών της μετά τη βροχή.Ouardi

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα πρασινοκίτρινο με επίχρωμα κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, χυμώδης και γλυκιά. Ωριμάζει στις αρχές του τρίτου δεκαήμερου του Μαΐου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, πρωϊανθής και παραγωγική. Θεωρείται ανθεκτική ποικιλία.Palummella

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινιπορτοκαλί, με επίχρωμα κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι εκπύρηνη, συνεκτική, κιτρινοπορτοκαλί, χυμώδης και γλυκιά. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή και σταθερά παραγωγική.San castrese

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο, με επίχρωμα κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, συνεκτική, χυμώδης, μέτριας γεύσης. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή, πρωϊανθής, πολύ παραγωγική, με ευρεία προσαρμοστικότητα, ακόμα και σε περιοχές με πολύ ψυχρούς χειμώνες.Luizet

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ωοειδές–επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με επίχρωμα ελαφρά κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, χυμώδης και πολύ εύγευστη. Ο πυρήνας είναι γλυκόσπερμος. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Σαν δέντρο είναι πολύ ζωηρή, με μέτρια και ασταθή παραγωγή. Μπαίνει κάπως αργά σε καρποφορία και παρουσιάζει τάση οφθαλμόπτωσης.Tilton

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί με επίχρωμα κόκκινο στο σημείο που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί, πολύ συνεκτική, ελαφρά υπόξινη και καλής γεύσης. Ωριμάζει στις αρχές Ιουνίου. Σαν δέντρο είναι ζωηρή και θεωρείται παραγωγική ποικιλία.Υπερπρώϊμη Τίρυνθος

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικο-ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί με επίχρωμα κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι συμπύρηνη, κιτρινοπορτοκαλί, συνεκτική, χυμώδης και μέτριας γεύσης. Ο πυρήνας είναι πικρόσπερμος. Ωριμάζει κατά τα τέλη του Μαίου και είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, με βλάστηση ημιορθόκλαδη, πρωϊανθής και παραγωγική. Παρουσιάζει μικρή τάση παρενιαυτοφορίας. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας και πολύ ευαίσθητη στην ίωση σάρκα. Η αξία της ποικιλίας αυτής οφείλεται αποκλειστικά στην πρωϊμότητά της. Κατάγεται από την περιοχή Τίρυνθα Ναυπλίου.Μπεμπέκου

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί με επίχρωμα κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι μάλλον εκπύρηνη, πορτοκαλί, συνεκτική, χυμώδης, γλυκιά και πολύ καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και για κονσερβοποίηση. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση ημιπλαγιόκλαδη, πρωϊανθής και πολύ παραγωγική. Μπαίνει νωρίς σε καρποφορία και οι καρποί της είναι δεκτικοί μεταφοράς. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και ευαίσθητη στη ίωση σάρκα. Κατάγεται από την περιοχή Ασίνη του νομού Αργολίδας και καλλιεργείται ευρέως κυρίως στους νομούς Αργολίδας και Κορινθίας.Διαμαντοπούλου

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με επίχρωμα κόκκινο στο μέρος που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι εκπύρηνη, ανοικτοκίτρινη, μαλακή, πολύ γλυκιά, αρωματική και άριστης γεύσης. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και οι καρποί δεν είναι δεκτικοί πολύ μακρυνών μεταφορών. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και αποξήρανση. Σαν δένδρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη, μεσοπρώϊμης άνθησης και πολύ παραγωγική. Καλλιεργείται στην Κορινθία.Τσαούλι

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα λευκοκίτρινο. Η σάρκα είναι λευκοκίτρινη, συμπύρηνη, χυμώδης, πολύ γλυκιά και καλής γεύσης. Ο πυρήνας είναι γλυκόσπερμος. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και οι καρποί δεν είναι δεκτικοί μακρυνών μεταφορών. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση. Σαν δένδρο είναι μέτριας ζωηρότητας, έχει βλάστηση πλαγιόκλαδη, είναι πρωϊανθής και παραγωγική. Μπαίνει νωρίς σε καρποφορία και θεωρείται ευαίσθητη στην ίωση σάρκα. Καλλιεργείται κυρίως στην Αττική.Μαρίνη

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα λευκοκίτρινο. Η σάρκα είναι λευκοκίτρινη, χυμώδης, πολύ γλυκιά και καλής γεύσης. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου. Σαν δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, έχει βλάστηση πλαγιόκλαδη, είναι πολύ πρωϊανθής και μέτρια παραγωγική. Μπαίνει νωρίς σε καρποφορία και θεωρείται ευαίσθητη στην ίωση σάρκα. Καλλιεργείται κυρίως στον Πόρο.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.