Ποικιλίες καρποδοτικού σόργου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι περισσότερες από τις ποικιλίες καρποδοτικού σόργου ταξινομούνται σε ομάδες που έχουν κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής:

Ομάδα Kafir

Η ομάδα αυτή προέρχεται από τη νότιο Αφρική. Εχει ταξιανθία κυλινδρική με σταχΰδια χωρίς άγανα και σχετικά μικρού μεγέθους, κατακόρυφη, με στέλεχος ισχυρό και χυμώδες. Φύλλα μεγάλα και σχετικώς πολυάριθμα. Καρποί μέσου μεγέθους.Ομάδα Milo

Η ομάδα αυτή προέρχεται από την κεντρική και ανατολική Αφρική. Εχει ταξιανθία ωοειδή, συμπαγή, μεγάλου μεγέθους και συχνά ανεστραμμένη επειδή οι μίσχοι είναι ισχνοί και ξηροί. Τα στελέχη είναι λιγότερο χυμώδη από την Kafir. Αδελφώνει έντονα. Φύλλα μικρότερου μεγέθους από την Kafir. Καρποί μεγάλου μεγέθους. Είναι πρωϊμότερη από την Kafir και περισσότερο ανθεκτική στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες.Ομάδα Hegari

Η ομάδα αυτή προέρχεται από το Σουδάν. Μοιάζει με την Kafir αλλά έχει περισσότερο ωοειδή ταξιανθία και μικρότερου μεγέθους. Αδελφώνει περισσότερο από την Kafir και έχει λευκούς καρπούς. Ο μίσχος της ταξιανθίας είναι ισχνός.Ομάδα Feterita

Η ομάδα αυτή προέρχεται από το Σουδάν. Εχει ταξιανθία συμπαγή, ωοειδή, κυλινδρική, μεγάλου μεγέθους και ορθότονη. Τα στελέχη είναι σχετικά ισχνά και ξηρά. Εχει περιορισμένο φύλλωμα. Οι καρποί είναι μικρού μεγέθους και λευκού χρώματος.Ομάδα Durra

Η ομάδα προέρχεται από τη Β. Αφρική, Ν. Ευρώπη, Μ. Ανατολή και Ινδία. Ταξιανθία ελαφρώς αραιή, ασαφούς σχήματος, ορθότονη ή ανεστραμμένη. Καρποί λευκοί πεπλατυσμένοι. Στελέχη ξηρά. Σταχύδια αγανοφόρα.Ομάδα Shallu

Η ομάδα αυτή προέρχεται από τις Ινδίες. Έχει ταξιανθία αραιή με διακλαδώσεις ασαφούς σχήματος. Μίσχος ισχνός. Η αραιή ταξιανθία μειώνει τους κινδύνους προσβολών από έντομα και πτηνά, και επίσης επιταχύνει την ξήρανση των καρπών. Καρποί μαργαριτοειδείς. Σχετικά όψιμη.Ομάδα Kaoliang

Η ομάδα αυτή προέρχεται από την Απω Ανατολή (Κίνα, Μαντζουρία, Κορέα, Ιαπωνία). Ταξιανθία αραιή και θαμνοειδής. Φυτά υψηλόσωμα με ξηρά, ισχνά στελέχη και αραιό φύλλωμα.