Πολλαπλασιαστικό υλικό στη βιολογική γεωργία (γενικά)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για σωστή εγκατάσταση μιας βιολογικής καλλιέργειας είναι η χρησιμοποίηση σπόρων, μοσχευμάτων και φυταρίων, απαλλαγμένων από ιώσεις. Αποφεύγονται έτσι πολλά προβλήματα στην φάση που τα φυτά δεν έχουν αναπτύξει δικούς τους μηχανισμούς προστασίας και που, εξ ορισμού, απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων.

Προσπάθεια του βιοκαλλιεργητή είναι να χρησιμοποιεί ντόπιους επιλεγμένους σπόρους ή πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει παραχθεί με βιολογικές μεθόδους, το οποίο υλικό υπάρχει και σε ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού περί βιολογικής παραγωγής νόμου. Γενικά στη βιολογική γεωργία επιδιώκεται να χρησιμοποιούνται:

  • παραδοσιακές τοπικές ποικιλίες, ικανές να ανταγωνιστούν αγριόχορτα, χωρίς μεγάλες απαιτήσεις σε λίπανση και
  • φυτά μεταφύτευσης, που παράγει ο ίδιος ο παραγωγός από σπόρο βιολογικής καλλιέργειας.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι σποράς και κόνδυλοι πατάτας), τότε γίνεται αίτηση για κατά παρέκκλιση άδεια και χρήση μη βιολογικών σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας.