Προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές - Agro 7

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το πρότυπο Agro 7 παρέχει σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης (γάλα, αυγά, κρέας, ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας), τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν για την εφαρμογή των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, προκειμένου τα τελικά προϊόντα ζωικής προέλευσης να φέρουν εθνικό σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Οι βασικές αρχές του Agro 7 αναφέρονται κυρίως:

 • στις απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών και συγκεκριμένα:
 1. στις απαιτήσεις παραλαβής πρώτων ύλων, πρόσθετων υλών και προμιγμάτων
 2. στις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας
 3. στις απαιτήσεις ελέγχου των τελικών προϊόντων
 • στις απαιτήσεις για την εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής και συγκεκριμένα:
 • στις απαιτήσεις για την εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής

Στις απαιτήσεις για τις εκτροφές που αναφέρονται πιο πάνω οι βασικές αρχές αναφέρονται κυρίως:

 1. σε γενικές αρχές για τις εκτροφές
 2. στη διατροφή των ζώων και
 3. στην ιχνηλασιμότητα
 • στις απαιτήσεις για την επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία γάλακτος από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές
 • στις απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων / πουλερικών που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές
 • στις απαιτήσεις για την τυποποίηση / συσκευασία / εμπορία κρέατος από ζώα / πουλερικά που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές
 • στις απαιτήσεις για την τυποποίηση / συσκευασία / εμπορία αυγών από κοτόπουλα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές
 • στις απαιτήσεις για την τυποποίηση / συσκευασία / εμπορία ιχθύων που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές
 • στις απαιτήσεις για τα σημεία πώλησης κρέατος από ζώα / πουλερικά που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές

Στις απαιτήσεις της μεταποίησης και των σημείων πώλησης που αναφέρονται πιο πάνω οι βασικές αρχές αναφέρονται κυρίως:

 1. στην παραλαβή προϊοντων που προορίζονται για επεξεργασία / τυποποίηση / πώληση
 2. στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων
 3. στην επισήμανση των προϊόντων

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) έχει εκπονήσει κατευθυντήρια οδηγία πιστοποίησης του προτύπου Agro 7 και κανονισμό χρήσης εθνικού σήματος πιστοποίησης κατά Agro 7 το οποίο παρατίθεται πιο κάτω:

Σήμα για Agro 7.jpeg Σήμα για Agro 7 en.jpeg

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php