Προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι ειδικές πτηνοτροφικές εκτροφές είναι ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής κρέατος πουλερικών ή αυγών ορνίθων σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές εκτροφής ή και διατροφής των πουλερικών. Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με κοινοτικούς κανονισμούς και είναι προαιρετικές. Κάθε προδιαγραφή αντιστοιχεί σε μια ένδειξη (σήμα) που τοποθετείται στο προϊόν εφόσον πιστοποιηθεί ότι ο τρόπος παραγωγής ή και διατροφής των εκτρεφόμενων πουλερικών είναι σύμφωνος με τη σχετική προδιαγραφή.

Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών καθώς και οι προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε κάθε μία καθορίζονται από τον Καν (ΕΚ) 598/08 για τα αυγά και Καν (ΕΚ) 543/08 για το κρέας πουλερικών. Οι ενδείξεις αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σήμανση των προϊόντων, εφόσον ο παραγωγός θέλει να κάνει αναφορά στον τρόπο εκτροφής ή και διατροφής των πουλερικών.

Ενδεικτικά όσον αφορά στο κρέας πουλερικών και με βάση τον Καν (ΕΚ) 543/08 μπορεί να γίνεται χρήση των ακόλουθων ενδείξεων:

 • Είδος πουλερικού - ελεύθερης βοσκής
 • Είδος πουλερικού - Παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής
 • Είδος πουλερικού - Απεριόριστης ελεύθερης βοσκής
 • Είδος πουλερικού - Εκτατικής εκτροφής
 • Είδος πουλερικού - Που έχει τραφεί με ……%.......[είδος ζωοτροφής]

Επίσης, για τα αυγά ορνίθων και με βάση τον Καν (ΕΚ) 589/08 μπορεί να γίνει χρήση ενδείξεων που αφορούν :

 • Τον τρόπο διατροφής των ωοτόκων ορνίθων
 • Τις ενδείξεις "εξαιρετικά" ή "εξαιρετικά φρέσκα"

Η παραγωγή πτηνοτροφικών προϊόντων σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και η πιστοποίησή τους από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) δίνει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά με ειδική σήμανση και κατ’επέκταση τη βελτίωση της θέσης τους στον ανταγωνισμό.

Σήμα προϊόντων ειδικών πτηνοτροφικών μονάδων.jpeg Σήμα προϊόντων ειδικών πτηνοτροφικών μονάδων en.jpeg

Ο ΟΠΕΓΕΠ έχει εκπονήσει τον κανονισμό πιστοποίησης για τις ειδικές πτηνοτροφικές εκτροφές (SPE-R-01/3). Επίσης,διατίθεται:

 • Έντυπο αίτησης για την ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ειδικών πτηνοτροφικών (κρέας)
 • Έντυπο αίτησης για την ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ειδικών πτηνοτροφικών (αυγά)
 • Ερωτηματολόγιο που συνοδεύει την αίτηση πιστοποίησης
 • Κατάλογος κόστους πιστοποίησης

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php