Ρυγχίτης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Συμπτώματα

Προσβάλλει τα φύλλα, τις ταξι­ανθίες και τους καρπούς. Στους τελευταίους εμφανίζονται μεγάλες ακανόνιστες κηλίδες με τη μορφή κρατήρα. Σε περίπτωση έντονης προσβολής προκαλείται πτώση των νεαρών καρπών. Επιπλέον στις κηλίδες αναπτύσσεται δευτε­ρογενής προσβολή από το Prola­sioptera berlesiana και από το Ca­marosporium dalmatica, που επι­τείνουν την καταστροφή του καρ­πού.

  • Βιολογία

Συμπληρώνει μια γενεά τον χρό­νο. Διαχειμάζει ως ακμαίο στο έ­δαφος και την άνοιξη εξέρχεται και αρχίζει να τρέφεται από τα φύλλα και τις τρυφερές κορυφές. Αργότερα μετακινείται στους καρπούς, όπου τρυπά τον πυρήνα που δεν έχει ξυλοποιηθεί ακόμα και τρέφεται από το γαλακτώδες ενδοσπέρμιο. Τον Ιούλιο τα θηλυ­κά ωοτοκούν στον ξυλοποιημένο πυρήνα μη προσβεβλημένων καρ­πών και οι εκκολαπτόμενες προ­νύμφες τον διατρυπούν και τρέφο­νται από το εσωτερικό του. Το φθινόπωρο, όταν έχουν ολοκλη­ρώσει την ανάπτυξή τους ανοί­γουν τρύπα στον καρπό, εξέρχο­νται και πέφτουν στο έδαφος, ό­που νυμφώνονται. Ακολουθεί η ε­ξέλιξή τους σε ακμαία που θα δια­χειμάσουν.

  • Καταπολέμηση

Οι ψεκασμοί για τα υπόλοιπα ε­ντομολογικά προβλήματα της ε­λιάς παρέχουν προστασία από τον ρυγχίτη. [1]


Βιβλιογραφία

  1. Ρυγχίτης