Ρυπαντές ελαίων - όρια

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα επιτρεπτά όρια ύπαρξης ρυπαντών στο ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα :

Ρυπαντές Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Παρθένο ελαιόλαδο Ελαιόλαδο λαμπάντε Εξευγενισμένο ελαιόλαδο Ελαιόλαδο Ακατέργαστο πυρηνέλαιο Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο Πυρηνέλαιο
Αλογονομένοι διαλύτες Κάθε διαλύτης που ανιχνεύθηκε ≤ 0,1 mg / kg ≤ 0,1 mg / kg ≤ 0,1 mg / kg ≤ 0,1 mg / kg ≤ 0,1 mg / kg ≤ 0,1 mg / kg ≤ 0,1 mg / kg
Άθροισμα διαλυτών που ανιχνεύθηκαν ≤ 0,2 mg / kg ≤ 0,2 mg / kg ≤ 0,2 mg / kg ≤ 0,2 mg / kg ≤ 0,2 mg / kg ≤ 0,2 mg / kg ≤ 0,2 mg / kg
Φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα) 1 p.p.m ή 0.001 ‰ 1 p.p.m ή 0.001 ‰ 1 p.p.m ή 0.001 ‰ 1 p.p.m ή 0.001 ‰ 1 p.p.m ή 0.001 ‰ 1 p.p.m ή 0.001 ‰ 1 p.p.m ή 0.001 ‰ 1 p.p.m ή 0.001 ‰
Μέταλλα Σίδηρος (Fe) 5 mg / kg 5 mg / kg 5 mg / kg 1,5 mg / kg 1,5 mg / kg 1,5 mg / kg 1,5 mg / kg 1,5 mg / kg
Χαλκός (Cu) 0,4 mg / kg 0,4 mg / kg 0,4 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg
Μόλυβδος (Pb) 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg
Αρσενικό (As) 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg 0,1 mg / kg
Πολυκυκλκοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες Βενζο(a)πυρένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Βενζο(e)πυρένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Βενζο(a)ανθρακένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Βενζο(b)φλουορανθένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Βενζο(k)φλουορανθένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Διβενζο(a,h)ανθρακένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Βενζο(g,h,i)περυλένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο 2 μg / kg 2 μg / kg
Άθροισμα όλων των πιθανών συνδυασμών των παραπάνω 5 μg / kg 5 μg / kg
Διοξίνες 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία