Ρόλος του επικεφαλής στην ολοκληρωμένη διαχείριση φυτικής παραγωγής

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι αρμοδιότητες του επικεφαλής εστιάζονται:

  1. Στον ορισμό του επιβλέποντα της γεωργικής εκμετάλλευσης, που θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής όσων ορίζονται στο εγχειρίδιο, στις διαδικασίες και τα σχέδια διαχείρισης.
  2. Στην τελική έγκριση της πολιτικής ομάδας και των σκοπών και στόχων της ομάδας καθώς και στη μέριμνα για την υλοποίηση αυτών των στόχων.
  3. Στην παροχή των πόρων και των μέσων που απαιτούνται για την εφαρμογή και τη λειτουργία του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με την πολιτική και τους στόχους που έχουν τεθεί.
  4. Στην έγκριση του εγχειριδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης και όλων των διαδικασιών και σχεδίων διαχείρισης πριν την οριστική έκδοση τους.
  5. Στη σύγκλιση του συμβουλίου ποιότητας για την ανασκόπηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να διαπιστωθεί η συνεχής εφαρμογή και η αποτελεσματικότητά του. Διατηρεί σε αρχείο τις αναφορές των ανασκοπήσεων.
  6. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της συνεχής και σωστής επιμόρφωσης των μελών της ομάδας.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της ελιάς με βάση το πρότυπο Agro 2.2/3", πτυχιακή εργασία της Ιερωνυμάκη Κωνστανίνας, ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Ηράκλειο 2011

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php