Σήμανση αιγοπροβάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ενώτια σήμανσης αιγοπροβάτων
Ενώτια σήμανσης αιγοπροβάτων διαφόρων τύπων

Όπως και στα βοοειδή έτσι και στα αιγοπρόβατα γίνεται σήμανση [1]. Αυτή γίνεται με δύο τρόπους:

  • με τα τυπικά ενώτια που τοποθετούνται στα αυτιά του ζώου και
  • με τους στομαχικούς βόλους ηλεκτρονικής σήμανσης.

Το χρώμα του ενωτίου είναι κίτρινο RAL η δε γραφή του μαύρη, ανεξίτηλη, τυπωμένη με LASER και ευανάγνωστη για τουλάχιστον 7 χρόνια. Το χρώμα του ενωτίου δεν περιέχει κάδμιο και μόλυβδο σε ανιχνεύσιμα επίπεδα. Το ενώτιο είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη ελαστικής υφής, ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -10 έως 50oC, αντιμικροβιακή και πρέπει να μπορεί να παραμένει επί του ζώου, συνεχώς μετά την τοποθέτησή του, επί τουλάχιστον 7 χρόνια, χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό. Όλες οι πληροφορίες για τις προδιαγραφές μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων δίνονται στη συνέχεια.Προδιαγραφές μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων. Όσο αφορά στους στομαχικούς βόλους, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πλένεται σχολαστικά και να απολυμαίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε ένα κοπάδι και οπωσδήποτε πριν τη χρησιμοποίησή του σε άλλη εκμετάλλευση. Στο παρακάτω pdf ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την τοποθέτηση των στομαχικών βόλων στα ζώα.Τοποθέτηση στομαχικών βόλων. Στην καρτέλα που ακολουθεί (με όνομα "Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων") καταγράφονται όλα τα στοιχεία τις εκμετάλλευσης, όπως τι τύπος παραγωγικής κατεύθυνσης είναι (αναπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής, μικτή), στοιχεία για την έδρα της εκμετάλλευσης (δήμος, τοποθεσία, κωδικός αγροτεμαχίου κλπ.), τα στοιχεία του κατόχου ή υπεύθυνου της εκμετάλλευσης κ.ά.Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων Ακολουθεί η αίτηση χορήγησης έγκρισης μέσων σήμανσης ζωικού κεφαλαίου Αίτηση χορήγησης έγκρισης μέσως σήμανσης ζωικού κεφαλαίου αλλά και το σχετικό ΦΕΚ με τον κανονισμό για τις διαδικασίες έγκρισης μέσων σήμανσης.Κανονισμός για τις διαδικασίες έγκρισης μέσων σήμανσης.Βιβλιογραφία

  1. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτική Ανάπτυξη, Σήμανση αιγοπροβάτων