Συγκομιδή και διαχείριση σποροπαραγωγικής καλλιέργειας αλεξανδρινού τριφυλλιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο τρόπος διαχείρισης εξαρτάται από την εποχή σποράς και τις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής, όπου γίνεται η καλλιέργεια.

Για υψηλές αποδόσεις σε σπόρο η άνθηση του αλεξανδρινού τριφυλλιού πρέπει να συμπέσει με ευνοϊκές συνθήκες για την επικονίαση και τη γονιμοποίηση. Πειράματα σποροπαραγωγής αλεξανδρινού τριφυλλιού που έγιναν στη Λάρισα έδειξαν ότι με φθινοπωρινή σπορά, η αναβλάστηση που ακολούθησε τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο θερισμό, έδωσε τις υψηλότερες αποδόσεις σε σπόρο, ενώ με ανοιξιάτικη σπορά, υψηλότερες αποδόσεις έδωσε η αναβλάστηση που ακολούθησε τον πρώτο ή δεύτερο θερισμό.

Ο σπόρος συγκρατείται στις καρποταξίες και δεν πέφτει συνήθως στο έδαφος. Για το λόγο αυτό το αλεξανδρινό τριφύλλι προσφέρεται για θεριζοαλωνισμό, συνήθως όμως μετά από τη χρησιμοποίηση μιας αποξηραντικής του φυλλώματος χημικής ουσίας. Όταν η συγκομιδή γίνεται σε δύο στάδια, τα φυτά θερίζονται, όταν το 75% των σπόρων σκληραίνει, παραμένουν στο έδαφος για να αποξηρανθούν και στη συνέχεια γίνεται ο αλωνισμός.