Συμπτώματα τροφοπενίας καλίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το κάλιο είναι κατ' εξοχήν ευκίνητο μέσα στο φυτό. Κατά συνέπεια, τα συμπτώματα τροφοπενίας που εμφανίζονται κατ' αρχήν στα ελάσματα των παλαιότερων φύλλων και μάλιστα, περιφερειακά του φύλλου, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα του στοιχείου αυτού. Ειδικότερα τα συμπτώματα τροφοπενίας του καλίου έχουν ως ακολούθως:

Στα πρώτα στάδια εμφανίζεται μια περιφερειακή χλώρωση, η οποία, καθώς προχωρεί η τροφοπενία, μετατρέπεται σε νέκρωση, ενώ ταυτόχρονα κινείται προς το κέντρο του ελάσματος με προοπτική να καλύψει όλη την επιφάνεια του. Κατά την έλλειψη καλίου, τα κυτταρικά τοιχώματα γίνονται αδύνατα με συνέπεια τα ετήσια φυτά (σιτάρι) να πλαγιάζουν και να είναι ευαίσθητα στις προσβολές από ασθένειες και έντομα. Σε οξείες περιπτώσεις έλλειψης, τα προϊόντα υποβαθμίζονται ποιοτικά, δεδομένου ότι το κάλιο είναι ο βασικός παράγων ποιότητας. Επίσης η παρουσία υψηλών επιπέδων ΝΗ4+ στο φυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη του καλίου, μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση συμπτωμάτων τοξικότητας αμμωνίου στα φυτά. Τέλος υψηλές συγκεντρώσεις μαγνησίου μπορούν ωσαύτως να επιτείνουν την εμφάνιση συμπτωμάτων τροφοπενίας καλίου στα χαμηλά επίπεδα του στοιχείου αυτού στα φυτά.[1]


Βιβλιογραφία

  1. Η ερμηνεία της φυλλοδιαγνωστικής, των Π. Κουκουλάκης τ. Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡ. Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, 2003.