Συντήρηση αμυγδάλων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η συντήρηση των αµυγδάλων γίνεται σε ιδιόκτητους χώρους τόσο στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής από τους παραγωγούς όσο και στον δευτερογενή τοµέα που είναι η βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι χονδρέµποροι. Ο εξισορροπητικός ρόλος της αποθήκευσης συνιστάται στην απόσυρση σε αποθηκευτικούς χώρους της ποσότητας του προϊόντος που δεν µπορεί να απορροφηθεί κατά την εποχή συγκοµιδής του και στη διάθεση στη συνέχεια της ποσότητας αυτής κατά τους υπόλοιπους µήνες σύµφωνα µε τις ανάγκες της κατανάλωσης. Τα αµύγδαλα µε το κέλυφος µπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες περιβάλλοντος µέχρι και 2 έτη. Η αποµάκρυνση του κελύφους µειώνει την διάρκεια συντήρησης, καθιστώντας τα πιο ευπαθή σε έντοµα και µούχλα. Η αµυγδαλόψιχα µπορεί να αποθηκευτεί σε συνθήκες δωµατίου και σε σχετική υγρασία κάτω από 70% για 7-8 µήνες, αρκεί η υγρασία των σπερµάτων να είναι κάτω από 7%. Για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα συντήρησης, χρησιµοποιούνται ψυγειοθάλαµοι που διατηρούν την ψίχα για 15-16 µήνες σε θερµοκρασίες 0-5oC και σε σχετική υγρασία 60-75%.[1]

Βιβλιογραφία

  1. , Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς και τα ενεργειακά αξιοποιήσιμα υπολλείματά της, πτυχιακή μελέτη της Καστανίδου Αικατερίνης, Θεσσαλονίκη 2012.