Συντήρηση λίτσι

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η παρουσία υγρασίας και θερμοκρασίας μεταξύ 0 - 2oC, αποτελούν ζωτικές συνθήκες στο να εμποδίσουν το μαύρισμα της επιδερμίδας και να διατηρήσουν την ποιότητα της γεύσης του καρπού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες αποτρέπουν την ανάπτυξη σήψης στους καρπούς, ενώ η υψηλή υγρασία παρουσιάζει αντίθετα αποτελέσματα και πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να εξασφαλίσουμε χαμηλό το ποσοστό της υγρασίας. Οι καρποί που προορίζονται για εξαγωγή θα έπρεπε να ψυχθούν σε θερμοκρασίες των 0 - 2oC μόλις αποκοπούν από το δένδρο. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε την γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας των καρπών, περιορίζοντας την ένταση των διεργασιών που υποβαθμίζουν με την πάροδο του χρόνου την ποιότητα τους. Η ψύξη μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, αλλά ο περισσότερο συνήθης αποτελεί η πρόψυξη με νερό ή αέρα. Οι καρποί οι οποίοι πρόκειται να σταλούν σε τοπικές αγορές μπορούν και να μην ψυχθούν, για τον λόγο ότι συνεχείς εκθέσεις σε ζεστό και υγρό αέρα έχουν ως αποτέλεσμα την γρήγορη εμφάνιση σήψης. Καθ’ όλη την διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς των προϊόντων στις αγορές οι προτεινόμενες θερμοκρασίες πρέπει να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο, έτσι ώστε η σχετική υγρασία του καρπού να βρίσκεται στο 80 με 90% πάνω από 10 εβδομάδες. Τα λίτσι επίσης μπορούν να διατηρηθούν και σε υψηλότερες θερμοκρασίες, περίπου στους 7oC για 4 - 6 εβδομάδες και στους 8oC μέσα σε πλαστικές σακούλες πάνω από 2 μήνες, αφού εμβαπτιστούν σε διάλυμα θειουρίας 5%.[1]


Βιβλιογραφία

  1. Η καλλιέργεια του λίτσι, πτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας Κολοκοτρώνη Μαρίας, Ηράκλειο 2006.