Σύστημα ανάλυσης κινδύνων & κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) - Agro 1

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας του καταναλωτή ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) εκπόνησε τα πρότυπα:

  • Agro 1.1

Περιγράφει το σύστημα βάσει του οποίου αναγνωρίζονται,αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων, καλύπτοντας τις 7 διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές του HACCP και υπακούοντας στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

  • Agro 1.2

Κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή στοιχείων του προτύπου Agro 1.1 ,που ενσωματώνονται σε ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO 9001. Περιγράφει κατευθυντήριες οδηγίες για τις επιχειρήσεις / μονάδες πρώτης μεταποίησης ή συσκευασίας γεωργικών προϊόντων που εφαρμόζουν ή θέλουν να εφαρμόσουν σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο του ISO 9001 ώστε αυτές να διευκολυνθούν στην εφαρμογή του συστήματος HACCP καθώς και στην ομαλή αλλά και αποτελεσματική λειτουργία του μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας αποφεύγοντας πιθανές επαναλήψεις ή τη δυσχερή εφαρμογή διαφόρων διαδικασιών. Τα πρότυπα αυτά απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις / μονάδες πρώτης μεταποίησης ή συσκευασίας γεωργικών προϊόντων που επιθυμούν να τεκμηριώσουν την υγιεινή και την ασφάλεια των γεωργικών τους προϊόντων τους.

Σχετικές σελίδες