Τεχνικά μέρη υδροπονικών συστημάτων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύγχρονο υδροπονικό σύστημα είναι:

  1. Τα δοχεία των μητρικών διαλυμάτων και του χρησιμοποιούμενου οξέως ή και της βάσης για τη ρύθμιση του pΗ.
  2. Το δοχείο παρασκευής του τελικού διαλύματος που προκύπτει από την ανάμειξη του νερού άρδευσης, των μητρικών διαλυμάτων και του οξέος σε συγκεκριμένες αναλογίες από τις δοσομετρικές αντλίες των μητρικών διαλυμάτων και του οξέος
  3. Την αντλία μεταφοράς του νερού στο δοχείο παρασκευής του τελικού διαλύματος και μια μεγαλύτερου μανομετρικού για την μεταφορά του τελικού διαλύματος στην καλλιέργεια
  4. Tα απαραίτητα φίλτρα
  5. Το ηλεκτρικό σύστημα (ρελέ, ηλεκτροβάνες κ.λ.π)
  6. Ένα pHμετρο και ένα αγωγιμόμετρο κατάλληλα συνδεδεμένα με το δοχείο παρασκευής του τελικού διαλύματος,
  7. Ένα Η/Υ και προγράμματα για ης διάφορες λειτουργίες
  8. Σύστημα συναγερμών (alarm) σε περίπτωση που οι τιμές του και και EC του θρεπτικού διαλύματος υπερβούν τα όρια τους.

Στα κλειστά συστήματα υπάρχει ακόμα και το σύστημα ανακύκλωσης του θρεπτικού διαλύματος απορροής δηλαδή η δεξαμενή συλλογής του, η αντλία μεταφοράς του στο δοχείο τελικού διαλύματος καθώς και τα μέσα καθαρισμού του (φίλτρα αργής άμμου, συσκευή υπεριωδών ή θέρμανσης του νερού κ.λ.π).

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Επίδραση της θέρμανσης του υποστρώματος σε διάφορους τύπους υποδοχέων σε υδροπονική καλλιέργεια τριανταφυλλιάς για δρεπτό άνθος", Πτυχιακή εργασία του Χανιωτάκη Αντώνη, ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Ηράκλειο 2006