Τρόπος καρποφορίας ακτινιδιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η ακτινιδιά φέρειοφθαλμούς ξυλοφόρους και μικτούς καρποφόρους. Οι ξυλοφόροι και οι μικτοί καρποφόροι οφθαλμοί εκπτύσσονται την άνοιξη και ο μεν ξυλοφόρος οφθαλμός δίνει βλαστό, που φέρει ξυλοφόρους και μικτούς καρποφόρους οφθαλμός, ο δε μικτός καρποφόρος δίνει βλαστό με οφθαλμούς προς το κορυφαίο τμήμα του βλαστού και καρπούς προς το βασικό τμήμα του βλαστού. Ανθίζει κατά τα μέσα Μαΐου.

Η διαφοροποίηση των νεοσχηματισθέντων οφθαλμών αρχίζει με την έναρξη της έκπτυξης των οφθαλμών του προηγούμενου έτους και συμπληρώνεται μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Η διαφοροποίηση των οφθαλμών είναι διαδοχική. Επάκρια των βλαστών δε σχηματίζονται ποτέ άνθη. Τα εμβολιασμένα φυτά ανθίζουν μετά τον 3ο ή 4ο χρόνο από τη στιγμή του εμβολιασμού τους, ενώ τα σπορόφυτα χρειάζονται περισσότερα ακόμα χρόνια.

Ο αριθμός και η κατανομή των άνθεων κατά μήκος του βλαστού καθώς και το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών κατά κλάδο ποικίλλει από ποικιλία σε ποικιλία. Στις αρσενικές ποικιλίες τα άνθη συνήθως σχηματίζονται κατά ομάδες των 3 ή περισσοτέρων ανθέων σε κάθε μασχάλη φύλλου. Στις θηλυκές όμως ποικιλίες, σε άλλες τα άνθη σχηματίζονται κατά κανόνα κατά ομάδες των 3 (Monty) και σε άλλες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ανά 1 (Bruno) ή κατά κανόνα 1 (Hayward).

H ποικιλία Hayward είναι λιγότερη παραγωγική από τις άλλες θηλυκές ποικιλίες, γιατί χαρακτηρίζεται από μικρότερο ποσοστό καρποφόρων βλαστών κατά κλάδο, μικρότερο ποσοστό καρποφόρων οφθαλμών κατά κλάδο και σημαντικά μικρότερο αριθμό ανθέων κατά βλαστό.

Η ακτινιδιά δίνει καρπούς από το 2ο χρόνο της ηλικίας του, αλλά σε πλήρη καρπφορία (μέγιστη απόδοση) μπαίνει από τον 7ο χρόνο. Η απόδοση κατά στρέμμα κυμαίνεται από 2-4 τόνους. Η παραγωγική ζωή του υπολογίζεται πάνω από 50 χρόνια.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.