Υδροπονική καλλιέργεια σε σάκους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Συνήθως οι σάκοι είναι κατασκευασμένοι από μαλακό πολυαιθυλένιο λευκού χρώματος. Συχνά η εσωτερική τους επιφάνεια είναι μαύρη με στόχο να παρεμποδίζεται πλήρως η διέλευση φωτός στο εσωτερικό τους. Το υπόστρωμα με το οποίο γεμίζονται οι σάκοι μπορεί να συνίσταται είτε από ασύνδετους μεταξύ τους κόκκους, όπως η άμμος, ο περλίτης, η τύρφη, ο κόκος, η ελαφρόπετρα, κ.λπ., είτε από μία πλέξη ινωδών επιμήκων τεμαχιδίων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μία σταθερού σχήματος πορώδη πλάκα, όπως ο πετροβάμβακας, η πολυουρεθάνη, κ.λπ. Κατά κανόνα οι σάκοι έχουν μήκος 1 m και πλάτος 15 - 20 cm όταν χρησιμοποιούνται για φύτευση σε μονή σειρά, ή παραπάνω όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για φύτευση φυτών σε διπλή ή πολλαπλή σειρά. Το ύψος τους κυμαίνεται από 5 περίπου cm (π.χ. πολυουρεθάνη) μέχρι 20 - 25 cm, ανάλογα με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος που περιέχουν. Για την εγκατάσταση μίας νέας καλλιέργειας σε σάκους, συνήθως χρησιμοποιούνται σπορόφυτα τα οποία έχουν σπαρθεί και αναπτυχθεί σε κύβους. Οι κύβοι συνήθως αποτελούνται από πετροβάμβακα ενώ λιγότερο συχνή είναι η χρήση κύβων από τύρφη ή άλλα οργανικά υποκατάστατα. Το μέγεθος των κύβων ποικίλει, ανάλογα με το εκτιμώμενο τελικό μέγεθος των σποροφύτων που θα αναπτυχθούν πάνω τους. Εναλλακτικά, τα σπορόφυτα που προορίζονται για φύτευση σε σάκους μπορούν να παράγονται σε διάτρητα πλαστικά γλαστρίδια κατάλληλου μεγέθους γεμισμένα με περλίτη.

Οι γεμισμένοι με υπόστρωμα σάκοι συνήθως τοποθετούνται είτε πάνω σε πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης είτε μέσα σε υδρορροές. Συχνά οι υδρορροές δεν τοποθετούνται απευθείας πάνω στο δάπεδο του θερμοκηπίου αλλά στερεώνονται πάνω σε κατάλληλα υποστηρίγματα ή πάγκους με στόχο να διευκολύνονται οι καλλιεργητικές εργασίες. Οι διαστάσεις και οι αποστάσεις μεταξύ των σάκων από γραμμή σε γραμμή διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το εκάστοτε καλλιεργούμενο φυτικό είδος. Σε περίπτωση καλλιέργειας φυτών μικρού ύψους (μαρούλι, φράουλα, ζέρμπερα, κ.λπ.) οι σάκοι είναι δυνατόν να τοποθετούνται πάνω σε πάγκους, ώστε να διευκολύνονται οι χειρωνακτικές εργασίες περιποίησης των φυτών και η συγκομιδή. Οι διαστάσεις των σάκων με το υπόστρωμα, ο αριθμός των σάκων ανά στρέμμα και ο αριθμός των φυτών ανά σάκο μπορούν να ποικίλλουν με στόχο να βρεθεί η "χρυσή τομή" μεταξύ δύο μερικώς αλληλοσυγκρουόμενων επιδιώξεων: α) χαμηλό κόστος εγκατάστασης και β) ικανοποιητική κάλυψη της καλλιεργούμενης έκτασης του θερμοκηπίου με φυτά. Διαφορές στην απόδοση αναμένονται κυρίως όταν η διαφοροποίηση του όγκου του υποστρώματος ανά φυτό γίνεται με μεταβολή του ύψους του μέσα στον σάκο.

Η καλλιέργεια εκτός εδάφους σε σάκους είναι διεθνώς η πιο διαδεδομένη μέθοδος καλλιέργειας φυτών σε υποστρώματα. Η πιο συνηθισμένη μορφή καλλιέργειας σε σάκους είναι η καλλιέργεια σε τυποποιημένους σάκους γεμισμένους με πλάκες πετροβάμβακα. Στην Ελλάδα, εκτός από τον πετροβάμβακα, για καλλιέργεια σε σάκους χρησιμοποιούνται επίσης ο περλίτης, η ελαφρόπετρα και ο κόκος. Δύο είναι οι σημαντικότεροι λόγοι της πολύ μεγαλύτερης εξάπλωσης των τεχνικών καλλιέργειας σε σάκους σε σύγκριση με τις άλλες τεχνικές καλλιέργειας σε υποστρώματα. Ο πρώτος λόγος είναι το χαμηλό κόστος του σάκου. Ο δεύτερος λόγος είναι η δυνατότητα τυποποίησης των υποστρωμάτων σε σάκους έτοιμους για φύτευση από τις βιομηχανίες παραγωγής των υποστρωμάτων. Η χρήση τυποποιημένων σάκων με υπόστρωμα διευκολύνει σημαντικά τους παραγωγούς δεδομένου ότι ελαχιστοποιεί τόσο τον χρόνο όσο και τα εργατικά που απαιτούνται για την προετοιμασία του θερμοκηπίου πριν την φύτευση μίας νέας καλλιέργειας.

Σχετικές σελίδες