Φυτοϋγειονομική νομοθεσία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη φυτοϋγεία είτε σε παγκόσμιο επίπεδο (διεθνείς οργανισμοί, διεθνή πρότυπα κ.ά.) καθώς και το κοινοτικό και εθνικό νομικό πλαίσιο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και λειτουργεί ως άμεσος και αποτελεσματικός συνεργάτης του ΥΠΑΑΤ τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη χώρα όσο και για την ανταπόκρισή του στις εκάστοτε υποχρεώσεις του έναντι της Ε.Ε. Καλύπτει επιστημονικά όλο το φάσμα της φυτοπροστασίας και φυτοϋγείας ενώ παράλληλα μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενή παραγωγή καθώς και την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών της στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Σύνδεσμοι