Χορήγηση άδειας παραγωγής φαρμακούχων ζωοτροφών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής φαρμακούχων ζωοτροφών απαιτούνται:

 1. Αίτηση της μονάδας με τις αιτούμενες μορφές
 2. Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή την οικεία Νομαρχία (Δ/νση Βιομηχανίας)
 3. Κάτοψη χώρων με τα υπάρχοντα μηχανήματα παραγωγής. Στην κάτοψη να αποτυπώνονται οι αποθήκες, το χημείο και οι χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού.
 4. Κατάλογο των οργάνων ελέγχου του χημείου.
 5. Διορισμό υπεύθυνου επιστήμονα.
 6. Παράβολο:
  • 1.500,00 Ευρώ για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής φαρμακούχων ζωοτροφών,
  • 200,00 Ευρώ ανά μορφή.

Σημ. ότι το κάθε παράβολο καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 2.4% τέλος χαρτοσήμου, λογαριασμός IBAN του Ε.Ο.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδας από 01.01.07: 5301000240000000000263038.

[1]

Βιβλιογραφία

 1. "Προσαρμογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση Άδειας Δυνατότητας Παραγωγής Φαρμακούχων Ζωοτροφών". Συμπλήρωση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 9287 / 07.02.07 Εγκυκλίου, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων