Χρώμα εδάφους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το χρώμα του εδάφους είναι από τα πλέον ευδιάκριτα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Το χρώμα αποτελούσε μέχρι πριν μερικά χρόνια, κριτήριο διάκρισης των εδαφών σε ομάδες, χαρακτηριστικό είναι και το ότι το ίδιο κριτήριο χρησιμοποιούν και οι γεωργοί προκειμένου να διακρίνουν τα εδάφη από άποψη παραγωγικότητας. Τα σκούρα εδάφη θεωρούνται γόνιμα χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα. Σήμερα έχουν εξηγηθεί επιστημονικά τόσο η προέλευση του χρώματος, όσο και οι διάφορες συσχετίσεις του με άλλες ιδιότητες. Το υγρό έδαφος είναι περισσότερο σκούρο από το ξηρό. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη διαφορά δεικτών διάθλασης, που υπάρχει μεταξύ στερεάς - αέριας φάσης, απ΄ ότι μεταξύ στερεάς - υγρής φάσης. Στο υγρό επομένως έδαφος το φως ανακλάται περισσότερο. Το χρώμα του εδάφους είναι ενδεικτικό της ύπαρξης ή μη μόνιμης ή προσωρινής στάθμης νερού σε κάποιο βάθος.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Εδαφολογία και κρασί - Αξιολόγηση εδαφών και τοποκλιματικές συνθήκες, του καθηγητή Εδαφολογίας Γ.Π.Α, Δρ, Διονυσίου Καλύβα