Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δορυφορικά δεδομένα"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Η παρατήρηση της Γης (Earth-Observation-EO) μπορεί να ορισθεί ως η συλλογή πληροφορίας σχετικά με φυσικά, χημικά ή βιολογικά συστήματα με χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης, όπως αισθητήρες δορυφόρων ή εναέριων μέσων, οι οποίες όμως συμπληρώνονται από παρατηρήσεις πεδίου και άλλες τεχνικές καταγραφής.  
+
Η παρατήρηση της γης μπορεί να ορισθεί ως η συλλογή πληροφορίας σχετικά με φυσικά, χημικά ή βιολογικά συστήματα με χρήση τεχνολογιών [[Τηλεπισκόπηση|τηλεπισκόπησης]] όπως αισθητήρες δορυφόρων ή εναέριων μέσων, οι οποίες όμως συμπληρώνονται από παρατηρήσεις πεδίου και άλλες τεχνικές καταγραφής. Η παρατήρηση της γης χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα επειδή μπορεί να εκτιμήσει και να απεικονίσει διαχρονικά και σε πολλαπλές κλίμακες, συνήθως με χρήση δεικτών, διαδικασίες και ιδιότητες της [[Καλλιέργειες ανοιχτού τύπου|καλλιέργειας]]. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν μέσα από διαδικασίες μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, επιτόπιες μετρήσεις αλλά και καταγραφές που περιγράφουν τις καλλιεργητικές ενέργειες σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Τα μοντέλα αυτά πρέπει να δοκιμαστούν μέσα στο χρόνο, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να ελεγχθεί η επάρκειά τους για το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας, ποικιλίας, [[Τύποι εδαφών|τύπο εδάφους]], μικροκλιματικές συνθήκες.  
Η παρατήρηση της Γης χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα επειδή μπορεί να εκτιμήσει και να απεικονίσει διαχρονικά και σε πολλαπλές κλίμακες, συνήθως με χρήση δεικτών, διαδικασίες και ιδιότητες της καλλιέργειας.  
+
Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν μέσα από διαδικασίες μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, επιτόπιες μετρήσεις, αλλά και καταγραφές που περιγράφουν τις καλλιεργητικές ενέργειες σε επίπεδο εκμετάλλλευσης.
+
Τα μοντέλα αυτά πρέπει να δοκιμαστούν μέσα στον χρόνο, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, και να ελεγχθεί η επάρκεια τους για το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας, ποικιλίας, τύπο εδάφους, μικροκλιματικές συνθήκες κ.λπ.
+
Από την επεξεργασία των τηλεπισκοπικών εικόνων και μέσα από τη διαχρονική παρατήρηση προκύπτουν διάφοροι δείκτες βλάστησης (π.χ. NDVI) οι οποίοι μπορούν να οπτικοποιηθούν για ευκολία μέσω ενός χάρτη.
+
Ο αγρότης και ο γεωπόνος πεδίου δεν έχουν την ικανότητα να ερμηνεύσουν κατάλληλα και να διαχειριστούν έναν τέτοιο χάρτη ή ένα σύνολο χαρτών, διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα που υπάρχει.
+
Σε κάθε περίπτωση, ο αγρότης δεν χρειάζεται <<χάρτες με χρώματα>> αλλά έτοιμες συμβουλές, οι οποίες θα παρέχονται έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία.
+
Τέλος η Ευφυής Γεωργία, παρέχει αυτο το πλαίσιο και επιτρέπει την αξιοποίηση των τηλεπισκοπικών προϊόντων για την έκδοση συμβουλών.<ref name="Το ελαιόλαδο"/>
+
  
 +
Από την επεξεργασία των τηλεπισκοπικών εικόνων και μέσα από τη διαχρονική παρατήρηση προκύπτουν διάφοροι δείκτες βλάστησης (π.χ NDVI) οι οποίοι μπορούν να οπτικοποιηθούν για ευκολία μέσω ενός χάρτη. Παρόλα αυτά, ο [[Θέματα ενδιαφέροντος γεωργών|αγρότης]] αλλά και ο γεωπόνος πεδίου, δεν έχουν την ικανότητα να ερμηνεύσουν κατάλληλα και να διαχειριστούν έναν τέτοιο χάρτη ή ένα σύνολο χαρτών, διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα που ενυπάρχει. Και αυτό γιατί ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα τελικό προϊόν που μπορεί να αξιοποιηθεί με συνέπεια και συνέχεια στην καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο αγρότης δεν χρειάζεται "χάρτες με χρώματα" αλλά έτοιμες συμβουλές, οι οποίες θα παρέχονται έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Η ευφυής γεωργία, παρέχει αυτό το πλαίσιο και επιτρέπει την αξιοποίηση των τηλεπισκοπικών προϊόντων για την παροχή συμβουλών. <ref name="Δορυφορικά δεδομένα"/>
  
 
==Βιβλιογραφία==
 
==Βιβλιογραφία==
 
<references>
 
<references>
<ref name="Το ελαιόλαδο"> Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας, Το ελαιόλαδο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., Βασίλης Ζαμπούνης και Άξιον Εκδοτική Ξενοφώντος 15α, Σελ.281-282, 2017</ref>
+
<ref name="Δορυφορικά δεδομένα"> Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας, Το ελαιόλαδο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., Βασίλης Ζαμπούνης και Άξιον Εκδοτική Ξενοφώντος 15α, Σελ.281-282, 2017</ref>
 
</references>
 
</references>

Αναθεώρηση της 10:01, 29 Μαΐου 2019

Η παρατήρηση της γης μπορεί να ορισθεί ως η συλλογή πληροφορίας σχετικά με φυσικά, χημικά ή βιολογικά συστήματα με χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης όπως αισθητήρες δορυφόρων ή εναέριων μέσων, οι οποίες όμως συμπληρώνονται από παρατηρήσεις πεδίου και άλλες τεχνικές καταγραφής. Η παρατήρηση της γης χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα επειδή μπορεί να εκτιμήσει και να απεικονίσει διαχρονικά και σε πολλαπλές κλίμακες, συνήθως με χρήση δεικτών, διαδικασίες και ιδιότητες της καλλιέργειας. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν μέσα από διαδικασίες μοντελοποίησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες, επιτόπιες μετρήσεις αλλά και καταγραφές που περιγράφουν τις καλλιεργητικές ενέργειες σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Τα μοντέλα αυτά πρέπει να δοκιμαστούν μέσα στο χρόνο, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να ελεγχθεί η επάρκειά τους για το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας, ποικιλίας, τύπο εδάφους, μικροκλιματικές συνθήκες.

Από την επεξεργασία των τηλεπισκοπικών εικόνων και μέσα από τη διαχρονική παρατήρηση προκύπτουν διάφοροι δείκτες βλάστησης (π.χ NDVI) οι οποίοι μπορούν να οπτικοποιηθούν για ευκολία μέσω ενός χάρτη. Παρόλα αυτά, ο αγρότης αλλά και ο γεωπόνος πεδίου, δεν έχουν την ικανότητα να ερμηνεύσουν κατάλληλα και να διαχειριστούν έναν τέτοιο χάρτη ή ένα σύνολο χαρτών, διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα που ενυπάρχει. Και αυτό γιατί ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα τελικό προϊόν που μπορεί να αξιοποιηθεί με συνέπεια και συνέχεια στην καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο αγρότης δεν χρειάζεται "χάρτες με χρώματα" αλλά έτοιμες συμβουλές, οι οποίες θα παρέχονται έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Η ευφυής γεωργία, παρέχει αυτό το πλαίσιο και επιτρέπει την αξιοποίηση των τηλεπισκοπικών προϊόντων για την παροχή συμβουλών. [1]

Βιβλιογραφία

  1. Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας, Το ελαιόλαδο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., Βασίλης Ζαμπούνης και Άξιον Εκδοτική Ξενοφώντος 15α, Σελ.281-282, 2017