Εθνικό απόθεμα με το νέο καθεστώς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το 1ο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 3%.Η διαχείριση του εθνικού αποθέματος δεν θα διαφέρει βασικά από τη σημερινή διαχείριση. Θα δίνεται κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, που αρχίζουν την δραστηριότητα τους, σε γεωργούς περιοχών που εφαρμόζουν προγράμματα ανάπτυξης.


Όσα αναγράφηκαν παραπάνω παραπέμπουν στη σελίδα 39 του παρακάτω συνδέσμου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου